Met Classdojo kan de leerkracht het pedagogische klimaat in de klas bevorderen door leerlingen of groepjes leerlingen (positieve) feedback te geven.

www.classdojo.com

Classdojo

 Classdojo werkt in de browser:

browsers

 Download de app: