Met Kahoot kunnen online quizen gemaakt worden die vervolgens vanaf verschillende devices gespeeld kunnen worden.

Een alternatief voor Kahoot is Quizizz (instructieboekje voor Quizizz ook beschikbaar op deze site).

kahoot