Het iXperium Nijmegen heeft een vertaling gemaakt van de Engelse Think poster. Deze posters kunnen gebruikt worden om het gesprek over Social Media in de klas aan te gaan. De vragen op de posters zijn bedoeld om richting te geven aan het gesprek. Deze posters zijn beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel 4.0 licentie. Dit betekent dat de posters vrij gebruikt, gedeeld en aangepast mogen worden, zolang dit niet voor commerciele doeleinden is en met als bron het iXperium Nijmegen.

Poster2 versie1 link  Poster2 versie2 link