iXperiumplus.nl

Het iXperium Nijmegen heeft een vertaling gemaakt van de Engelse Think poster. Deze poster kan gebruikt worden om het gesprek over Social Media in de klas aan te gaan. De vragen op de poster zijn bedoeld om richting te geven aan het gesprek. De poster is beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel 4.0 licentie. Dit betekent dat de poster vrij gebruikt, gedeeld en aangepast mag worden, zolang dit niet voor commerciele doeleinden is en met als bron het iXperium Nijmegen.

Klik op de poster om de pdf-versie te openen.

Poster nieuw klein